Новини

М. ПАНАЙОТОВ - ЕООД ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-6793-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско микро предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.


В резултат от изпълнението на процедурата се очаква М. ПАНАЙОТОВ - ЕООД ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 4 500,00 лв., от които 3 825,00 лв. европейско и 675,00 лв. национално съфинансиране.

Изпратете ни запитването си

При възникнали допълнителни въпроси се свържете с нас