Услуги

Професионална Компетентност

Професионална компетентност, или Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория: „С“, „С+Е“, „D”, „D+E” , за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. Необходимите документи за започване на курса са:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за завършен курс за „Професионална компетентност“ (Оригинал);
3. Удостоверение за завършен курс за „Професионална компетентност“ (Копие- 1 бр.);
4.Копие на лична карта, шоф. книжка и талон; 5.Снимки (2 броя)- 35×45 мм Подготвените документи и заявление се подават чрез съответния ОО „АА” за издаване на „Карта за квалификация на водача на МПС“. „Картата за квалификация на водача“ е със срок на валидност 5 години.

Курсове за Професионална Компетентност в град Русе

Курс за Периодично обучение

Курс за начално обучение - Ускорен

Курс за начално обучение - Пълен


Можете да се запишете онлайн с един клик