Услуги
Автошкола Панайотов предлага

шофьорски курс категория C на конкурентни цени

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. В допълнение предлагаме предлагаме курс за Професионална компетентност / Карта на водача необходима за водачите, които извършват превози на пъници и/или товари.
Изисквания, документи, обучение и изпити

Изисквания

Кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 18 навършени години. Да притежава правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория В и свидетелство за минимум основно образование.

Документи

Документите за записване са: Лична карта, оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование, шофьорска книжка и талон, удостоверение за психологическа годност.

Обучение

В шофьорският курс са включени 14 учебни часа теория + 20 учебни часа практика на полигон и градско кормуване.

Изпит

Листовки (вътрешен и външен) и градско управление на камион (вътрешен и външен)


Можете да се запишете онлайн с един клик